Chính sách thanh toán

Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Thông tin chuyển khoản:
Tài khoản:     CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG YCHI VIỆT NAM
Số TK: 22010000692127 – Tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Thăng Long – Hà Nội

0988848948